Earcóidh an Aireacht Oideachais Náisiúnta 19910 Múinteoirí ar Conradh

Múinteoirí ar conradh ag an Aireacht Oideachais Náisiúnta
Múinteoirí ar conradh ag an Aireacht Oideachais Náisiúnta

Dúirt an Aireacht Oideachais Náisiúnta go bhfostófar múinteoirí 19990 atá le hearcú mar Mhúinteoirí ar Conradh laistigh den Aireacht chun oibriú i mbrainsí agus i gcúigí éagsúla.


Dlí Uimh. 657 maidir le Státseirbhísigh, Dlí Foraithne Uimh. 652, Prionsabail Maidir le Fostaíocht Pearsanra ar Conradh, Rialacháin Ghinearálta maidir le Scrúduithe le haghaidh Ceapacháin Chéad Uaire, Rialachán maidir le Fostaíocht Múinteoirí ar Conradh, Roinn Teagaisc agus Oiliúna na hAireachta Oideachais Náisiúnta. Ullmhaíodh Cinneadh an Bhoird Uimh. 20.02.2014 dar dáta 9 agus a iarscríbhinn ar Phrionsabail na Léitheoireachta de réir na bhforálacha sa sceideal. Tá forálacha na reachtaíochta ábhartha bailí maidir leis na hábhair nach bhfuil san áireamh san fhógra.

Cáilíochtaí Riachtanacha d’iarrthóirí Múinteora

1. Na coinníollacha ginearálta a luaitear in airteagal 657 de Dhlí na Státseirbhíseach Uimh. 48 a chomhlíonadh,

2. Le bheith i do shaoránach Tuircis (ní cheanglófar ar shaoránaigh Tuircis a bheith ina saoránaigh Tuircis do Phoblacht na Tuirce i dTuaisceart na Cipire).

3. A bheith incháilithe chun an limistéar a cheapadh de réir Chinneadh an Bhoird Uimh. 20.02.2014 dar dáta 9 ón mBord Oideachais agus ón mBord Oideachais ar chinneadh dóibh siúd atá le ceapadh mar mhúinteoir,

4. Ní dhéanfar ceann de na Céime Máistreachta um Oideachas Múinteoirí Meánscoile nó Clár um Fhoirmiú Oideolaíoch / Clár Teastas Oideachais um Fhoirmiú Oideolaíoch, seachas iad siúd a bhain céim amach ó chláir ardoideachais atá mar fhoinse an teagaisc, a shannadh do na réimsí nach gcomhlíonann siad an riachtanas,

5. Coibhéis institiúidí ardoideachais agus / nó cáipéisí foirmithe oideolaíocha céimithe ó institiúidí ardoideachais thar lear ag Stiúrthóireacht na Comhairle Ardoideachais le hinstitiúidí nó cláir ardoideachais sa tír,

6. Scóráil 2018 nó níos mó i dtéarmaí na gcineálacha scór (KPSSP2019 agus KPSSP10- KPSSP121) don limistéar atá le sannadh sa Scrúdú Roghnú Pearsanra Poiblí a tionóladh in 120 nó 50,

7. Gan pianbhreith a bheith curtha as a phost as gairm na státseirbhíse nó na múinteoireachta,

8. Ceaptha mar mhúinteoir conartha faoi airteagal 657 / B de Dhlí Uimh. 4; Mar sin féin, agus tú ag obair mar mhúinteoir conartha leo siúd a gcuirtear a gcuid tascanna ar ceal, beidh tréimhse feithimh bliana críochnaithe acu amhail ar an lá deireanach den iarratas, i dtéarmaí iad siúd a gcuirtear deireadh lena gconarthaí,

9. Le bheith ag obair mar mhúinteoir conartha faoi raon feidhme airteagal 657 / B de Dhlí Uimh. 4 inár nAireacht nó in aon institiúid agus eagraíocht phoiblí, lorgófar na coinníollacha.

Foirm Iarratais ar Earcaíocht Múinteoirí agus Dáta

  • Dáta Glactha Roghanna Réamhiarratais agus Scrúduithe Béil 1 - 12 Meitheamh 2020
  • Dáta fógartha na nIonad Scrúdaithe d’Iarrthóirí chun Scrúduithe Béil a dhéanamh 22 Meitheamh 2020
  • Tionóltar Scrúduithe Béil an 6 - 25 Iúil, 2020
  • Dáta fógartha Thorthaí an Scrúdaithe Béil 28 Iúil 2020
  • Dáta Glactha na Roghanna Ceapacháin 31 Lúnasa, 2020 - 4 Meán Fómhair, 2020
  • Torthaí Fógra Fógra 8 Meán Fómhair, 2020

Le haghaidh Sonraí Ad Cliceáil anseoBí ar an gcéad trácht

Comments