An Aireacht Talmhaíochta agus Foraoiseachta le 13 Speisialtóir TF ar Conradh a Cheannach

Thug an Aireacht Talmhaíochta agus Foraoiseachta conradh do shaineolaithe TF a earcú
Thug an Aireacht Talmhaíochta agus Foraoiseachta conradh do shaineolaithe TF a earcú

An Aireacht Talmhaíochta agus Foraoiseachta, le bheith fostaithe laistigh den Roinn Próiseála Sonraí, in Iarscríbhinn 375 den Dlí Foraithne Uimh. 6 agus bunaithe ar an alt seo, in Aonaid Próiseála Faisnéise ar Scála Mór na nInstitiúidí Poiblí agus na nEagraíochtaí a foilsíodh sa Gazette Oifigiúil dar dáta 31.12.2008 agus a bhfuil uimhir 27097 air. De réir an 8ú airteagal den Rialachán maidir le Prionsabail agus Nósanna Imeachta maidir le Foireann TF ar Conradh a Fhostú, earcófar 13 (trí dhuine dhéag) Fhoireann TF ar Conradh leis an socrúchán a bheidh le déanamh de réir ordú rathúlachta an scrúdaithe béil a bheidh le reáchtáil ag ár nAireacht.

COINNÍOLLACHA IARRATAIS


a) Na coinníollacha a shonraítear in airteagal 657 de Dhlí na Státseirbhíseach Uimh. 48 a chomhlíonadh,

b) Céim a bhaint amach ó ranna innealtóireachta ríomhaireachta ceithre bliana, innealtóireacht bhogearraí, innealtóireacht leictreach, innealtóireacht leictreonach, innealtóireacht leictreach-leictreonach agus innealtóireacht thionsclaíoch na ndámh nó na n-institiúidí ardoideachais ar ghlac an Chomhairle Ardoideachais lena gcoibhéis,

c) Na ranna a nglactar leo ó ranna innealtóireachta na ndámh a sholáthraíonn oideachas ar feadh ceithre bliana seachas iad siúd a luaitear i bhfomhír (b), na ranna eolaíochta-litríochta, oideachais agus eolaíochtaí oideachais, na ranna a sholáthraíonn oideachas ar ríomhaire agus teicneolaíocht, agus na ranna staitisticí, matamaitice agus fisice, céimí ó theoiricí ardoideachais, (is féidir le céimithe Roinne a luaitear sa chuid seo iarratas a dhéanamh ar dhá oiread uasteorainn mhíosúil tháillí an chonartha)

d) Taithí ghairmiúil 3 (trí) bliana ar a laghad a bheith aige maidir le bogearraí, dearadh agus forbairt bogearraí, bainistíocht an phróisis seo nó chun córais líonra mórscála a shuiteáil agus a bhainistiú, 5 (cúig) bliana ar a laghad do dhaoine eile, (Agus an t-eispéireas gairmiúil á chinneadh, tugtar san áireamh an pearsanra seirbhíse a bhfuil a bhfoireann faoi réir an Dlí 657 mar an bhFoireann Faisnéise nó airteagal 4 den Dlí céanna (B) agus na tréimhsí seirbhíse atá doiciméadaithe mar Fhoireann TF san earnáil phríobháideach atá faoi réir na hInstitiúide Árachais Shóisialaigh)

d) A dhoiciméadú go bhfuil eolas acu ar dhá cheann de na teangacha cláir atá ann faoi láthair ar an gcoinníoll go bhfuil eolas acu ar chrua-earraí na forimeallach ríomhaire agus ar bhainistíocht agus slándáil líonra seanbhunaithe,

e) Mura bhfuil aois na seirbhíse míleata sroichte ag an iarrthóir gníomhach nó má tá aois na seirbhíse míleata sroichte aige, tá sé tar éis an tseirbhís mhíleata ghníomhach a sheirbheáil nó má tá sé díolmhaithe nó curtha siar nó aistrithe chuig an aicme cúltaca.

MODH IARRATAIS, ÁIT AGUS DÁTA

Ní fhéadfaidh iarratasóirí iarratas a dhéanamh ach ar cheann amháin de na poist a fógraíodh. Tar éis na doiciméid a luaitear san fhógra a bheith líonta isteach go hiomlán agus i gceart,

iarratais le chéile; Idir 07.05.2020 - 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu seoladh

déanfar é go leictreonach. Ós rud é go bhfaighfear na hiarratais go leictreonach mail Ní ghlacfar le hiarratais trí nó go pearsanta.

Ós rud é go ndéanfar na hiarratais leis an bhfocal faire r-Rialtais, beidh na hiarrthóirí (Is www.turkiye.gov.t) caithfear cuntas a fháil. Ní mór d’iarrthóirí pasfhocal r-Rialtais a fháil d’fhonn an cuntas luaite a úsáid. Iarrthóirí, cuir an clúdach ina bhfuil an focal faire r-Rialtais ó Stiúrthóireachtaí Lárnach PTT i bhfeidhm go pearsanta.

Le haghaidh Sonraí Ad Cliceáil anseoBí ar an gcéad trácht

Comments