Ceannóidh Cúntóir Oiliúna DHMI Rialaitheoir Aerthráchta

Fostóidh cúntóir faoi oiliúint dhmi rialú aerthráchta
Fostóidh cúntóir faoi oiliúint dhmi rialú aerthráchta

Faisnéis faoin institiúid agus an seasamh atá le glacadh ag Ard-Stiúrthóireacht Ghinearálta Cúntóir Údarás Aerfoirt Stáit - Scrúdú iontrála Rialaitheoir Aerthráchta Intéirnigh


Aonad ag Oscailt an Scrúdaithe: Ard-Stiúrthóireacht Údarás Aerfoirt Stáit.
Seasamh: DHMI (Tír)
Teideal an Phoist agus Líon na gCeapachán:

  • Rialaitheoir Cúnta Aerthráchta: 17 aonad.
  • Rialaitheoir Aerthráchta faoi Oiliúint: 20 píosa.

Cineál Scór KPSS agus Scór Bunúsach d’iarrthóirí Rialaitheora Aerthráchta Cúnta: 3 pointe ar a laghad ón gcineál scór KPSSP70

Cineál Scór KPSS agus Scór Bunúsach d’iarrthóirí Rialaitheoir Aerthráchta faoi Oiliúint: 3 pointe ar a laghad ón gcineál scór KPSSP70

Scór Bailíochta Scór KPSS: Scrúdú Roghnú Pearsanra Poiblí an 22 Iúil, 2018.

Le bheith fostaithe laistigh de Ard-Stiúrthóireacht Údarás Aerfoirt Stáit faoi raon feidhme Airteagal 399 / c den Dlí Foraithne Uimh. 3, sannfar Ard-Stiúrthóireacht Ginearálta Údarás Aerfoirt Stáit a foilsíodh sa Iris Oifigiúil dar dáta 08.07.2018 agus a bhfuil uimhir 30472 air do phoist an Rialaitheora Aerthráchta faoi Oiliúint agus an Rialaitheora Aerthráchta Aeir. Reáchtálfar scrúduithe roghnúcháin faoi chuimsiú na bhforálacha atá leagtha amach sa Rialachán maidir le Scrúduithe Iarrthóirí.

Coinníollacha ginearálta a theastaíonn do na hiarrthóirí an scrúdú a dhéanamh,

a) Bheith i do Shaoránach Tuircis,

b) Gan cearta poiblí a bhaint de,

c) 18 mbliana d’aois a bheith críochnaithe,

d) Maidir le stádas míleata; gan baint ar bith aige le seirbhís mhíleata, gan a bheith in aois na seirbhíse míleata, nó má tá sé / sí in aois na seirbhíse míleata, tá seirbhís mhíleata ghníomhach á dhéanamh aige nó cuireadh siar é nó aistríodh é chuig an aicme cúltaca.

e) Seachas coireanna faillíoch, fiú má gearradh níos mó ná 6 mhí príosúnachta nó ollmhaithiúnais orthu, coireanna ar nós claonpháirteachais, uaillmhian, sracaireacht, breabaireachta, gadaíochta, calaoise, calaoise, mídhílsithe, féimheachta calaoiseacha nó Gan a bheith ciontaithe as coir onóra agus dínit, nó as mí-iompar, mí-úsáid tairiscintí agus ceirdeanna oifigiúla, agus nochtadh rúin stáit, seachas saothrú agus smuigleáil,

f) Amhail spriocdháta an iarratais, seachtó pointe nó níos mó a fháil i gcineál pointe KPSSP11 de réir an 3ú airteagal den Rialachán Ginearálta ar na Scrúduithe atá le Feidhmiú den Chéad Uair.

Ceanglais maidir le hiarrthóirí cúnta rialaitheora aerthráchta,

a) Céimí de chuid dáimhe nó coláiste 4 bliana,

b) Tuarascáil sláinte a fháil leis an bhfrása “déantar Rialaitheoir Aerthráchta de” de réir chritéir ICAO IARSCRÍBHINN, (coinníollacha ag teastáil) Is www.dhmi.gov.t Aerthrácht ag

Seirbhísí Rialaithe Scríobhtar pearsanra sna Rialacháin um Cheadúnais agus Rátáil.)

c) Sa chumarsáid guth aeir / áite agus áite / áite, gan blas nó canúint ar leith, stiogma teanga, stuttering i bhfolach agus spleodar iomarcach a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le míthuiscintí, (Cinneann an Coimisiún Scrúduithe an cás seo agus déantar é a thaifeadadh i nóiméid,

Más gá, seoltar an réiteoir chuig an ospidéal agus bunaítear an réiteoir de réir thoradh na tuarascála deiridh atá le tabhairt ag an ospidéal. Ní mheastar gur éirigh le hiarrthóirí an scrúdú a dhéanamh fiú má tá pas faighte acu sa scrúdú ríomhchuidithe nó scríofa, agus má chuirtear deireadh leo.)

d) A dhoiciméadú go bhfuair an mac léinn leibhéal ‘C’ ar a laghad ó Scrúdú Teanga Iasachta an Bhéarla le cúig bliana anuas ó spriocdháta an iarratais (Doiciméad a thaispeánann go bhfuil eolas aige ar theanga iasachta arna chinneadh sa tábla coibhéise a d’fhoilsigh Uachtaránacht OSYM (tá cáipéisí tar éis 05.06.2015 bailí.) .

e) Ceadúnas bailí rialaitheora aerthráchta a bheith agat. (Féach: “SHY 65-01 Air
Rialachán um Measúnú Ceadúnas Pearsanra Seirbhísí Rialaitheora Tráchta ”)

Ceanglais maidir le hiarrthóirí rialaitheora aerthráchta faoi oiliúint,

a) Céimí de chuid dáimhe nó coláiste 4 bliana,

b) Amhail 28.12.2020, tosóidh dáta an Chúrsa Rialaithe Aerthráchta, gan a bheith níos sine ná 27 bliana d’aois (le breith ar 28.12.1994 agus ina dhiaidh sin.)

c) Tuarascáil sláinte a fháil leis an bhfrása “déantar Rialaitheoir Aerthráchta de” de réir chritéir ICAO IARSCRÍBHINN, (coinníollacha ag teastáil) http://www.dhmi.gov.tr Tá sé scríofa i gCeadúnas Pearsanra agus Rialáil Rátála na Seirbhísí Rialaithe Aerthráchta atá suite ag an seoladh.)

d) Sa chumarsáid guth aeir / áite agus áite / áite, gan blas nó canúint fhuaimnithe a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le míthuiscintí agus cur isteach, a bheith sáite sa teanga, stuttering i bhfolach agus spleodar iomarcach, (Cinneann an Coimisiún Scrúduithe an cás seo agus tógtar chuig an nóiméad é, más gá, a chuirtear chuig an ospidéal. agus bunaítear an nós imeachta de réir thoradh na tuarascála deiridh atá le tabhairt ag ospidéal an réiteora.

e) Amhail an spriocdháta iarratais, a dhoiciméadú go bhfuair an mac léinn leibhéal ‘C’ ar a laghad ón Scrúdú Teanga Iasachta Béarla le cúig bliana anuas. .

f) Gan a dhífhostú ón gcúrsa nó ón bPríomhoifig i dtéarmaí disciplín, teip agus gnéithe riaracháin.

MODH SCRÚDAITHE:

Scrúdú roghnúcháin d’iarrthóirí rialaithe aerthráchta faoi oiliúint agus iarrthóirí rialaitheora aerthráchta cúnta;

- Scrúdú scríofa ar scileanna tástála mar chumas ginearálta, réasúnaíocht, faisnéis, cuimhne agus cinnteoireacht thapa, mura féidir an Scrúdú Roghnúcháin Ríomhchuidithe nó an Scrúdú Roghnúcháin Ríomhchuidithe a reáchtáil ar chúis ar bith,

- Cuirtear i bhfeidhm é ar bhealach atá comhdhéanta de scrúdú béil lena n-áirítear meastóireacht cumarsáide guth. (Féach: Rialachán maidir le Scrúduithe Roghnúcháin Iarrthóirí atá le Ceapadh le haghaidh Poist an Rialaitheora Aerthráchta faoi Oiliúint agus Rialaitheoir Cúnta Aerthráchta Aer-Stiúrthóireacht Ghinearálta Údarás Aerfoirt Stáit Airteagal: 13)

IARRATAS:

10 (deich) oiread líon na bpost a d’fhógair Ard-Stiúrthóireacht Ginearálta Údarás Aerfoirt Stáit, tabharfar cuireadh do scór KPSSP3 chuig an scrúdú roghnúcháin ríomhchuidithe nó an scrúdú scríofa ag tosú ón gceann is airde. iarrthóirí; Tabharfar cuireadh dóibh chuig an scrúdú béil in ord a scór sa scrúdú roghnúcháin ríomhchuidithe nó i scrúduithe scríofa. Iarrthóirí atá ag iarraidh an scrúdú a dhéanamh idir 11.05.2020-05.06.2020 http://isbasvuru.dhmi.gov.tr Caithfidh siad iarratas a dhéanamh ag. Ní mór d’iarrthóirí gach doiciméad iarrtha a uaslódáil chuig an gcóras go hiomlán. Ní ghlacfar le hiarratais go pearsanta agus tríd an bpost.

Le haghaidh Sonraí Ad Cliceáil anseo



Bí ar an gcéad trácht

Comments