Earcóidh OGM 122 céimí ardscoile ar a laghad.

Déanfaidh ogm pearsanra poiblí iarchéime ardscoile ar a laghad
Déanfaidh ogm pearsanra poiblí iarchéime ardscoile ar a laghad

D’fhoilsigh Ard-Stiúrthóireacht na Foraoiseachta fógra. Áiríodh san fhógra a foilsíodh faoin gceannteideal “Aireacht Talmhaíochta agus Foraoiseachta, Ard-Stiúrthóireacht na Foraoiseachta, 2020 fógra earcaíochta pearsanra ar conradh” 122 pearsanra poiblí le hearcú ó chéimithe ardscoile ar a laghad.

COINNÍOLLACHA IARRATAIS

  • Na coinníollacha ginearálta a luaitear in airteagal 657 de Dhlí Uimh. 48 a chomhlíonadh,
  • Agus iad ag obair i stádas pearsanra ar conradh de réir mhír (B) d'Airteagal 657 de Dhlí Uimh. 4; Pearsanra ar Conradh a cuireadh i bhfeidhm i mír (B) d’alt 1 de Dhlí Uimh. 657 agus le Cinneadh Chomhairle na nAirí dar dáta 4 agus fúthu siúd a bhfuil a gconarthaí seirbhíse imithe in éag nó a rinne iarratas ar shocrúchán i bpoist pearsanra conartha in Iarscríbhinn-6.6.1978. Ba cheart a chur san áireamh go mbeidh feidhm ag na forálacha sa tríú agus sa cheathrú mír d'Airteagal 7 de na Prionsabail maidir leis an Oibríocht. Ní cheapfar iad siúd a chuirtear sna poist seo dóibh siúd nach dtagann faoi raon feidhme na n-eisceachtaí a shonraítear sa tríú agus sa cheathrú mír d’Iarscríbhinn 15754 de na Prionsabail maidir le Fostaíocht Pearsanra ar Conradh.
  • Ní ghlacfar le hiarratais na ndaoine sin nach bhfuil na cáilíochtaí sonraithe acu nó a dhoiciméadú. Ina theannta sin, beidh conarthaí na ndaoine sin a thuigtear go bhfuil cáipéisí bréige / neamhbhailí eisithe acu ar aon dáta agus gur ullmhaigh siad doiciméad bréagach faoi réir caingean dlí ina gcoinne, fiú má síníodh an conradh agus má íocadh an dleacht, agus cúiteofar an táille seo leis an leas dlíthiúil.

TÉARMAÍ SPEISIALTA IARRATAIS

  • 2018 pointe ar a laghad a bheith faighte sa chineál scór KPSSP3 AGUS KPSSP94, lena n-áirítear grúpa 60 KPSS (B),
  • Gan a bheith os cionn 36 bliana d’aois ón dáta iarratais deireanach,
  • Dóibh siúd a bhfuil céim bainte amach acu ó aon réimse d’institiúidí meánscolaíochta agus a dhéanann iarratas ar phost Pearsanra Tacaíochta (Tiománaí);
  • Má tá ceadúnas aicme C agat,
  • Bheith i do Fhir,
  • Dóibh siúd a dhéanann iarratas ar phost dlíodóra;
  • Ceadúnas dlíodóra a bheith agat

Le haghaidh Sonraí Ad Cliceáil anseoBí ar an gcéad trácht

Comments